Poniżej znajdą Państwo wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych na temat procedur organizacji opieki w placówkach, higieny oraz postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia:
Wytyczne GIS dla przedszkoli z 25.08.2020