W związku z obecną sytuacją spowodowaną pandemią, spotkania w ramach drzwi otwartych odbywać się będą 21 stycznia br. on-line na platformie Teams w godzinach 16.00-18.00. Ze względu na nietypową formę kontaktu, prosimy osoby zainteresowane rozmową z wychowawcą/nauczycielem o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu przez dziennik elektroniczny. Szczegóły podadzą Państwu wychowawcy klas.