Szanowni Państwo,

Zgodnie z regulaminem rekrutacji, 13 kwietnia 2021 r. zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej (listy zostały umieszczone na drzwiach wejściowych do budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 8 oraz budynku oddziału przedszkolnego przy ul. Sportowej 2).

Jednocześnie przypominamy o konieczności potwierdzenia przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do placówki (szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego), do której zostało zakwalifikowane. Konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia (druk znajduje się w zakładce „Rekrutacja”) do 30 kwietnia 2021 r.