Przeszukuj zasoby naszej biblioteki on-line:

Zasoby biblioteki szkolnej

Dzień dobry Nauczycielom, Rodzicom i Uczniom,
Poniżej znajdą Państwo informacje związane z zasadami zwrotu podręczników i innych książek do biblioteki szkolnej w czerwcu 2020r. Ostatni dzień oddawania podręczników i innych książek to piątek 19 czerwca.

Zasady obowiązujące podczas oddawania
książek i podręczników do biblioteki

BIBLIOTEKA SZKOLNA W SP W SICIENKU ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

  1. W bibliotece może przebywać jednocześnie maksymalnie 2 czytelników.
  2. Należy zachować bezpieczną odległość między osobami (2 metry).
  3. Rodzice i uczniowie wyłącznie zwracają książki i podręczniki.
  4. Wypożyczanie, korzystanie ze zbiorów jest niedostępne.
  5. Każdy czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust oraz noszenia rękawiczek. 
  6. Po wejściu do biblioteki należy zdezynfekować ręce i postępować zgodnie ze wskazówkami nauczyciela-bibliotekarza.
  7. Zwracane książki i podręczniki podlegają 3-dniowej kwarantannie.
  8. Dla zachowania bezpieczeństwa i ograniczenia kontaktu każda klasa będzie miała wyznaczone inne dni na zwrot książek i podręczników wypożyczonych z biblioteki.

Klasy I-III zwracają podręczniki swoim wychowawcom: 
– w klasie I i II do zwrotu jest tylko podręcznik do języka angielskiego,
– w klasie III zestaw podręczników i język angielski,
Terminy i daty ustalą z Państwem wychowawcy klas I-III.

Ze względu na zasady bezpieczeństwa musimy przestrzegać procedur związanych z ilością osób przebywających w danym czasie w jednym pomieszczeniu, dlatego ustalony został harmonogram oddawania podręczników i innych książek. 

Jeśli z ważnych powodów nie możecie Państwo się do niego zastosować, można książki oddawać w innych godzinach, w czasie pracy szkoły poprzez przekazanie ich pracownikom szkoły (proszę w takim wypadku pamiętać o zapakowaniu książek w jeden worek i włożeniu kartki z imieniem, nazwiskiem i klasą ucznia).

Jeśli chcecie się Państwo dowiedzieć jaki inne książki dzieci mają wypożyczone to można to sprawdzić wchodząc na stronę szkoły, w zakładkę „Biblioteka” i w OPAC. Warunkiem jest podany wcześniej adres mail, który jest zapisany w e-dzienniku. Innym sposobem jest napisanie pytania o wypożyczone przez Państwa dziecko książki na e-dziennik – odpowiem w ciągu doby : -).                                                                                                 (Dla niezorientowanych – bibliotekarką jest p. Małgorzata Karkowska : -).

Terminy zwracania książek i podręczników
oraz listy podręczników do zwrotu:

lista podręczników
klasa
 miejsce i termin
KLASA IV 
Zestaw 9 podręczników
(pamiętajcie, że niektórzy
zostawili plastykę w sali 24):
język polski
język angielski
muzyka
plastyka
historia
matematyka
informatyka
przyroda
technika 
Biblioteka szkolna – sala nr 8 
poniedziałek 8 czerwca,
godz. 9.00 – 12.00       
KLASA V  
Zestaw 10 podręczników
(pamiętajcie, że niektórzy
zostawili plastykę w sali 24):
język polski
język angielski
muzyka
plastyka
historia
geografia
biologia
matematyka
informatyka
technika 
Biblioteka szkolna – sala nr 8 
wtorek 9 czerwca,
godz. 9.00 – 12.00 
KLASA VI  
Zestaw 10 podręczników
(pamiętajcie, że niektórzy
zostawili plastykę w sali 24):
język polski
język angielski
muzyka
plastyka
historia
geografia
biologia
matematyka
informatyka
technika 
Biblioteka szkolna – sala nr 8 
środa 10 czerwca,
godz. 9.00 – 12.00 
KLASA VII  
Zestaw 12 podręczników
(pamiętajcie, że niektórzy
zostawili plastykę w sali 24):
język polski
język angielski
język niemiecki
muzyka
plastyka
historia
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka 
Biblioteka szkolna – sala nr 8 
poniedziałek 15 czerwca,
godz. 9.00 – 10.00 oraz  11.30-13.00  
KLASA VIII  
Zestaw 11 podręczników:
język polski
język angielski
język niemiecki
historia
wos
geografia
biologia
chemia
fizyka
matematyka
informatyka 
Biblioteka szkolna – sala nr 8 
piątek 19 czerwca,
godz. 9.00 – 10.00 oraz 11.30-13.00  
Jeśli chcecie możecie przynieść podręczniki w dni egzaminów, wtedy nie będziecie musieli przychodzić w piątek : -). 

W razie pytań proszę pisać na e -dziennik.
Pozdrawiam,
Małgorzata Karkowska