Praca Oddziału Przedszkolnego w dniach 29.03.-9.04.2021 r.

Zgodnie z ogłoszoną decyzją rządu dotyczącą zwiększenia obostrzeń od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie prowadziło zajęcia opiekuńcze wyłącznie dla dzieci rodziców uprawnionych do tej formy zgodnie rozporządzeniem MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 marca 2021r. poz. 561.

Zobacz więcej

26 luty 2021r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie,
w zawiązku z wyznaczeniem terminu szczepień nauczycieli naszej szkoły na 26 lutego 2021r. (piątek), dzień ten, na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn.zm.), będzie dla uczniów szkoły dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

Zobacz więcej

Drzwi otwarte on-line w dniu 21.01.2021

W związku z obecną sytuacją spowodowaną pandemią, spotkania w ramach drzwi otwartych odbywać się będą 21 stycznia br. on-line na platformie Teams w godzinach 16.00-18.00. Ze względu na nietypową formę kontaktu, prosimy osoby zainteresowane rozmową z wychowawcą/nauczycielem o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu przez dziennik elektroniczny. Szczegóły podadzą Państwu wychowawcy klas.

Zobacz więcej

Powrót uczniów klas I-III do nauczania stacjonarnego – wytyczne MEN

Od 18 stycznia br. zostają przywrócone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Aby umożliwić bezpieczny powrót do szkół, MEN we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Link do wytycznych MEN:j https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Zobacz więcej

Zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym w dniach 26.11-02.12.2020

Szanowni Państwo, W związku z dodatnim wynikiem testu (COVID-19) u jednego z pracowników Oddziału Przedszkolnego od czwartku 26 listopada 2020 roku do środy 2 grudnia 2020 roku (włącznie) w całym oddziale przedszkolnym zostaną zawieszone zajęcia. Decyzja o zawieszeniu zajęć dla dzieci oddziału przedszkolnego została podjęta w porozumieniu z organem prowadzącym oraz SANEPID-em.

Zobacz więcej

Komunikat na temat czasu trwania lekcji prowadzonych zdalnie

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku obowiązuje zasada, że podstawowym wymiarem czasu trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych jest 45 minut. Zgodnie z § 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem…

Zobacz więcej