DataWydarzenie
1912powstaje budynek przy obecnej ul. Nakielskiej, mieści się w nim szkoła niemiecka
1920w szkole rozpoczyna się nauka w języku polskim
1939-1945placówka nie funkcjonuje
21 lutego 1945w szkole rozpoczynają naukę dzieci z Sicienka, Zawady, Dąbrówki i Wojnowa
1945-1951do klas I-IV uczęszcza około 30 dzieci
1952utworzono klasę V; w szkole uczy dwóch nauczycieli
1966wydłużono czas nauki do ośmiu lat
21 maja 1969rozpoczyna się budowa szkoły przy obecnej ulicy Bydgoskiej
22 lipca 1972oddano do użytku nowy budynek szkoły
1973-2002patronem szkoły jest Juri Gagarin
1983zaczyna się rozbudowa placówki
1999powstaje sześcioletnia szkoła podstawowa i trzyletnie gimnazjum
2002powołano Zespół Szkół w Sicienku
10 lutego 2012Uroczystość nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Sicienku imienia Mikołaja Kopernika

  Statut - prawa i obowiązki ucznia
  Statut - zasady ocenianie
  Statut - tabela punktowa
  Statut - tabela punktowa klasy I-III
  Regulamin dziennika elektronicznego
  Program wychowawczo-profilaktyczny
  WIZJA I MISJA SZKOŁY


Procedury postępowania
  Agresywne zachowanie ucznia
  Fałszerstwa
  Konflikty osobowe
  Kradzież
  Narkotyki na terenie szkoły
  Spożywanie alkoholu
  Posiadanie narkotykow
  Udział w bójce
  Wagary
  Zwalnianie z zajęć
  Nagana Dyrektora szkoły
  Wydawanie opinii o uczniu