Budynek Oddziału Przedszkolnego funkcjonującego
przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku
mieści się przy ul. Sportowej 2.

Dokumenty regulujące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego:
Regulamin organizacji Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku
Regulamin przyprowadzania i odbierania dzieci z Oddziału Przedszkolnego

Poniżej znajdą Państwo aktualizację wytycznych na temat procedur higieny i bezpieczeństwa obowiązujących w oddziale przedszkolnym od dnia 4 czerwca 2020 roku oraz oraz formularz oświadczenia rodziców, którego wypełnienie i dostarczenie do szkoły jest niezbędne w przypadku korzystania z opieki przedszkolnej w czasie epidemii.
Dokumenty zostały opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli z 04.06.2020.
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS (z 04.06.2020)
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – opieka w przedszkolu w czasie epidemii

Druk zgłoszenia dziecka do przedszkola na miesiące wakacyjne – lipiec, sierpień 2020r.: przedszkole.zgloszenie.wakacje2020