Budynek Oddziału Przedszkolnego funkcjonującego
przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku
mieści się przy ul. Sportowej 2.

Realizacja podstawy programowej w przedszkolu nie ulega zmianie i trwać będzie w godzinach 8:00 -13:00. Ten czas jest bezpłatny. Czas pracy przedszkola nie ulega zmianie.  Przedszkole jest czynne od 6:00-17:00. 
O zmianach organizacyjnych będziemy informować na bieżąco na stronie szkoły i poprzez e – dziennik.

Dokumenty regulujące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego:

Do pobrania:

Poniżej znajdą Państwo aktualizację wytycznych na temat procedur higieny i bezpieczeństwa obowiązujących w oddziale przedszkolnym od dnia 4 czerwca 2020 roku oraz oraz formularz oświadczenia rodziców, którego wypełnienie i dostarczenie do szkoły jest niezbędne w przypadku korzystania z opieki przedszkolnej w czasie epidemii.
Dokumenty zostały opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli z 04.06.2020.
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS (z 04.06.2020)
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – opieka w przedszkolu w czasie epidemii

AKCJE, DZIAŁANIA, OGŁOSZENIA

Akcja charytatywna „Dzięki Wam”

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w naszej nowej akcji ze Stowarzyszeniem „Dzięki Wam”, której celem jest zebranie konkretnych produktów dla konkretnych rodzin, które znalazły się w bardzo trudnej sytuacji życiowej.  Akcja charytatywna – szczegółowe informacje o zbiórce

Nabór do drużyn piłkarskich