Nabór do oddziałów przedszkolnych
oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Harmonogram rekrutacji

Kryteria rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że nabór do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 1 marca 2021 roku.

Nabór do przedszkola / oddziałów przedszkolnych

W przypadku przedszkola / oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do wybranego przedszkola / oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek
Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola
Klauzula RODO

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu – na podstawie zgłoszenia.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie wniosku – o ile placówka dysponuje wolnymi miejscami.

Zgłoszenia i wnioski składa się do dyrektora właściwej placówki.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Klauzula RODO


Poniżej odnośnik do strony Urzędu Gminy Sicienko poświeconej rekrutacji: 
https://sicienko.pl/aktualnosc-2212-nabor_do_oddzialow_przedszkolnych_i.html