Poniżej znajdują się wytyczne MEN oraz GIS dotyczące przestrzegania zasad higieny związanych z ryzykiem przenoszenia chorób zakaźnych wywołanaych przez wirusy; postępowania w przypadku wystąpienia objawów grypopodobnych; dane kontakotwe stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz plakaty informacyjne.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami: Informacje dla rodziców – zalecenia MEN i GIS