Procedury higieny i bezpieczeństwa w oddziale przedszkolnym – aktualizacja

Poniżej znajdą Państwo aktualizację wytycznych na temat procedur higieny i bezpieczeństwa obowiązujących w oddziale przedszkolnym od dnia 4 czerwca 2020 roku oraz oraz formularz oświadczenia rodziców, którego wypełnienie i dostarczenie do szkoły jest niezbędne w przypadku korzystania z opieki przedszkolnej w czasie epidemii. Dokumenty zostały opracowane na podstawie wytycznych…

Zobacz więcej

Egzaminy – wytyczne MEN i GIS

Ósmoklasiści, już za kilka dni egzaminy na zakończenie szkoły podstawowej. Pamiętajcie o obowiązku przestrzegania wytycznych Ministerstwa edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wśród wytycznych, których wdrożenie jest obligatoryjne, są przede wszystkim wszystkie zasady dotyczące zachowania społecznego dystansu oraz dezynfekcji, w tym: obowiązek zakrywania przez zdających usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej, konieczność korzystania przez każdego zdającego…

Zobacz więcej

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020 – aktualizacja

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty spowodowanym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie ulegają niektóre terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych. Zaktualizowany wykaz dni wolnych: 11 czerwca 2020r. (czwartek) – Boże Ciało, 12 czerwca 2020r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 15 czerwca 2020r. (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych, 16,…

Zobacz więcej

Wytyczne MEN i GIS związane z przedłużeniem kształcenia na odległość do 26 czerwca 2020r.

Decyzją MEN do 26 czerwca br. przedłużone zostało kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie wznowiona została działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli, szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz możliwość zakwaterowania uczniów w internacie.

Zobacz więcej