W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty spowodowanym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zmianie ulegają niektóre terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
Zaktualizowany wykaz dni wolnych:
11 czerwca 2020r. (czwartek) – Boże Ciało,
12 czerwca 2020r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
15 czerwca 2020r. (poniedziałek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych,
16, 17, 18 czerwca 2020r. – egzamin ósmoklasisty, dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII,
19 czerwca 2020r. (piątek) – dzień wolny od zajęć dydaktycznych.