Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce Finanse Gminy – Sprawozdania finansowe.

Bezpośredni odsyłacz do strony: https://bip.sicienko.pl/?cid=667