Decyzją MEN do 26 czerwca br. przedłużone zostało kształcenie na odległość w szkołach i placówkach oświatowych. Jednocześnie wznowiona została działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli, szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych oraz możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego.

W rozporządzeniu MEN podano 28 czerwca jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Data ta pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom. W praktyce jednak zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca, a od soboty, 27 czerwca uczniowie rozpoczną wakacje.
Regulacje prawne oraz komunikat MEN w tej sprawie:
Komunikat MEN z 04.06.2020r. w sprawie kształcenia na odległość
Rozporządzenie MEN z 03.06.2020r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020r. dla przedszkoli i żłobków: Wytyczne przeciwepidemiczne GIS (z 04.06.2020)