Szanowni Państwo!

Poniżej znajdą Państwo aktualizację wytycznych na temat procedur higieny i bezpieczeństwa obowiązujących w oddziale przedszkolnym od dnia 4 czerwca 2020 roku oraz oraz formularz oświadczenia rodziców, którego wypełnienie i dostarczenie do szkoły jest niezbędne w przypadku korzystania z opieki przedszkolnej w czasie epidemii. Dokumenty zostały opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli z 04.06.2020.

Procedury higieny i bezpieczeństwa – oddział przedszkolny (04.06.2020)
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – opieka w przedszkolu w czasie epidemii