Od poniedziałku, 9 listopada br. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. MEN przedłuża zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych.
Przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych będą funkcjonowały bez zmian.
Więcej informacji na stronie MEN:
https://www.gov.pl/web/edukacja/przedluzenie-zawieszenia-zajec