Drzwi otwarte on-line w dniu 21.01.2021

W związku z obecną sytuacją spowodowaną pandemią, spotkania w ramach drzwi otwartych odbywać się będą 21 stycznia br. on-line na platformie Teams w godzinach 16.00-18.00. Ze względu na nietypową formę kontaktu, prosimy osoby zainteresowane rozmową z wychowawcą/nauczycielem o wcześniejsze zgłoszenie tego faktu przez dziennik elektroniczny. Szczegóły podadzą Państwu wychowawcy klas.

Zobacz więcej

Powrót uczniów klas I-III do nauczania stacjonarnego – wytyczne MEN

Od 18 stycznia br. zostają przywrócone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Aby umożliwić bezpieczny powrót do szkół, MEN we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne. Prosimy o zapoznanie się z nimi. Link do wytycznych MEN:j https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.

Zobacz więcej