Poniżej znajduje się ulotka informacyjna, opublikowana przez Państwową Inspekcję Sanitarną, na temat testowania nauczycieli i pracowników klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2. Prosimy o zapoznanie się i postępowanie zgodnie z jej wytycznymi.