Od 18 stycznia br. zostają przywrócone zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Aby umożliwić bezpieczny powrót do szkół, MEN we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało wytyczne. Prosimy o zapoznanie się z nimi.

Link do wytycznych MEN:j https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3.