Szanowni Rodzice, drodzy Uczniowie, 
w zawiązku z wyznaczeniem terminu szczepień nauczycieli naszej szkoły na 26 lutego 2021r. (piątek), dzień ten, na podstawie § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603 z późn.zm.), będzie dla uczniów szkoły dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

Nie odbędą się zarówno zajęcia stacjonarne da klas 1-3, jak i zajęcia zdalne dla klas 4-8. 

Oddziały przedszkolne pracują bez zmian. Dla uczniów klas 1-3, którzy potrzebują opieki pedagogicznej, zorganizowana będzie świetlica i zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w godzinach od 8.15 do 16.15. 

Dyrektor szkoły 
Beata Szczęśniak