Praca Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku w dniach od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Informujemy Państwa, że zgodnie z ogłoszoną  decyzją rządu dotyczącą zwiększenia obostrzeń od 29 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r. przedszkole będzie prowadziło zajęcia opiekuńcze wyłącznie dla dzieci rodziców uprawnionych do tej formy zgodnie rozporządzeniem MEiN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 26 marca 2021r. poz. 561.

Uprawnieni rodzice, mogą przyprowadzać dzieci do przedszkola po złożeniu wniosku (załączony poniżej) z jednodniowym wyprzedzeniem.
Karta zapisu do oddziału przedszkolnego – obostrzenia od 29.03.2021