Wytyczne MEN i GIS dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminów zewnętrznych

Ósmoklasiści,
Już za chwilę odbierzecie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Tymczasem, przed Wami jeszcze miesiąc wytężonej pracy – przygotowanie do egzaminów i klasyfikacja końcoworoczna. Wierzymy w Was i mocno trzymamy kciuki!

Na tej stronie znajdziecie aktualne terminy, dokumenty, obowiązujące procedury:
Procedura organizacji egzaminu ósmoklasisty w SP w Sicienku (2020r.)

Konsultacje dla uczniów klasy ósmej będą prowadzone w szkole od 25 maja 2020r. do 9 czerwca 2020r. Poniżej znajduje się grafik, dokumentacja, z którą należy się zapoznać oraz oświadczenie dla rodziców:
Procedura organizacji konsultacji dla uczniów klasy ósmej (2020r.)
Oświadczenie rodziców/opiekunów – konsultacje dla uczniów klasy ósmej

Konsultacje dla klasy 8 – tydzień I

datagodzina Grupa 1Grupa 2
26 maja10.00j. polski, godz. wych.
 11.00j. polski, godz. wych.
27 maja10.00j. angielskij. polski
 11.00j. polskij. angielski
28 maja10.00matematykaj. polski
 11.00j. polskimatematyka
29 maja10.00matematykaj. angielski
 11.00j. angielskimatematyka

Konsultacje dla klasy 8 – tydzień II

datagodzinaGrupa 1Grupa 2
2 czerwca10.00j. polski, godz. wych.
 11.00j. polski, godz. wych.
3 czerwca10.00j. angielskij. polski
 11.00j. polskij. angielski
4 czerwca10.00matematykaj. polski
 11.00j. polskimatematyka
5 czerwca10.00matematykaj. angielski
 11.00j. angielskimatematyka