Od 25 maja 2020r. w szkołach mogą odbywać się zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III.
Od 1 czerwca 2020r. mogą odbywać się konsultacje z nauczycielami dla uczniów klas I-VII.

Poniżej zamieszczamy procedurę oraz oświadczenia rodziców, których wypełnienie i dostarczenie do szkoły jest niezbędne w przypadku udziału dziecka w zajęciach opiekuńczych lub konsultacjach:
Procedura organizacji opieki/zajęć w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Sicienku
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – opieka w szkole
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – konsultacje dla uczniów