Szanowni Rodzice!

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

oraz

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

Obecna sytuacja jest bez precedensu – nakłada na Dyrektorów Szkół, jak i na nauczycieli zapewnienie możliwości organizacji zajęć edukacyjnych poza budynkiem Szkoły, tj. na odległość.

Jest to sytuacja trudna i do tej pory niepraktykowana, co powoduje, że wyłącznie od wspólnego zrozumienia i zaangażowania zależeć będą efekty podjętych działań.
Dyrekcja Szkoły, ale i sami nauczyciele już korzystają ze znanych im rozwiązań w zakresie zlecania zadań czy kart pracy czy innych aktywności do wykonania.
Jednak bez Państwa – Drodzy Rodzice – zaangażowania oraz odpowiedniego nadzoru na Waszymi dziećmi trudno będzie zrealizować zalecenia Ministerstwa i zapewnić dzieciom możliwość dokończenia – w miarę możliwości – trwającego roku szkolnego. Zwracam się zatem z prośbą o zapewnienie dzieciom możliwości realizacji dotychczasowej formy (jak i planowanej) realizacji zadań edukacyjnych oraz przygotowanie do tego, że może być to wydłużone w czasie.
Jednocześnie przypominam, że to także na Was Rodzice spoczywa po części odpowiedzialność za efekty tych podjętych działań, co leży w interesie wspólnym, ale – przede wszystkim – Waszych Dzieci i służy temu, aby każde z Dzieci miało równy i niezakłócony dostęp do edukacji.

Porządkujemy nauczanie na odległość. Od środy 25 marca będziemy pracowali planowo i systematycznie, proporcjonalnie do zakresu materiału.
Pracujemy nad jednolitym rozwiązaniem umożliwiającym sprawne przesyłanie i odbieranie załączników.
Prosimy o systematyczne sprawdzanie wiadomości w dzienniku elektronicznym.

Liczę na Państwa zrozumienie oraz zaangażowanie i z góry dziękuję za podjęte dotychczas starania.

Beata Szczęśniak
Dyrektor
Szkoły Podstawowej
im. Mikołaja Kopernika w Sicienku