Ubezpieczenie dla dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2020/2021

Dzień Dobry,

W roku szkolnym 2020/2021 nasze dzieci mogą przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia grupowego. Wybranym ubezpieczycielem pozostaje firma InterRisk. Nowością jest możliwość wyboru jednego z dwóch wariantów wysokości ubezpieczenia:

  • wariant I: suma ubezpieczenia 23’000,00pln; składka roczna 39,00pln (szkoła) / 36,00pln (przedszkole)
  • wariant II: suma ubezpieczenia 27’000,00pln; składka roczna 45,00pln (szkoła) / 42,00pln (przedszkole)

Wybór należy do Państwa.

Szczegóły dotyczące rodzaju i wysokości świadczeń oraz OWU można znaleźć w załączonych plikach:

Ubezpieczenie edu plus 2020/2021 – informacje
Ubezpieczenie edu plus 2020/2021 – warianty
Druk zgłoszenia szkody

Zmianie ulega również sposób dokonywania wpłat

Obecnie będą to indywidualne wpłaty na konto.
Dane do przelewu:
Odbiorca: InterRisk T.U. S.A.
ul. Noakowskiego 22
10-688 Warszawa 
Tytułem : imię i nazwisko dziecka; data urodzenia lub pesel; telefon do rodzica; klasa lub grupa przedszkolna (np. Jakub Kowalski; 90010114034; 888 108 104; kl. III )

UWAGA: RÓŻNE NUMERY RACHUNKÓW DLA RÓŻNYCH WARIANTÓW ORAZ SZKOŁY I PRZEDSZKOLA

Szkoła wariant I (składka 39,00pln): 61 1240 6960 7170 0012 5008 3396    

Szkoła wariant II (składka 45,00pln): 66 1240 6960 7170 0012 5008 3403    

Przedszkole wariant I (składka 36,00pln): 77 1240 6960 7170 0012 5008 3399   

Przedszkole wariant II (składka 42,00pln): 82 1240 6960 7170 0012 5008 3406    

OSTATECZNY TERMIN NA OPŁACENIE SKŁADKI UPŁYWA 30 PAŹDZIERNIKA 2020r.

 

 

Sposoby zgłoszenia szkody:

  1. Zeskanowane dokumenty lub (zdjęcia dokumentów) można wysłać na skrzynkę    mailową  interrisk.szkody@vigekspert.pl
  2. Pocztą tradycyjną na adres InterRisk TU S.A., Przegroda Pocztowa 3334, 40-610 Katowice.
  3. Zgłoszenie telefoniczne na nr tel. 22 212 20 12 lub 22 575 25 25.
  4. Zgłoszenie internetowe (najszybszy sposób) pod adresem internetowym https://klient.interrisk.pl/zgloszenieszkody/1
  5. Kontakt z opiekunem placówki: panią Mirosławą Prykowską
    (tel. 600 104 108; mail: miroslawaprykowska@gmail.com).

Więcej informacji w pliku załączonym powyżej.

Numery polis w przypadku składania roszczeń:

Szkoła wariant I (składka 39,00pln): seria EDU-A/P numer 083396

Szkoła wariant II (składka 45,00pln): seria EDU-A/P numer 083403

Przedszkole wariant I (składka 36,00pln): seria EDU-A/P numer 083399   

Przedszkole wariant II (składka 42,00pln): seria EDU-A/P numer 083406