Zakończenie roku szkolnego 2019/2020
w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku
26 czerwca 2020r.

W związku wytycznymi MEN i GIS związanymi z epidemią Covid-19, w naszej szkole nie odbędzie się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego.
Poniżej znajduje się grafik, schemat wejść do budynku szkoły oraz zasady odbioru świadectw 26 czerwca 2020r.

Zasady odbierania świadectw dla uczniów klas 0-VII
 1. Po odbiór świadectwa końcoworocznego za rok 2019/2020 może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.
 2. Do odbioru świadectwa uprawniony jest uczeń lub rodzic/opiekun prawny, bądź upoważniony pisemnie członek rodziny, który podpisem poświadcza jego otrzymanie.
 3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły (włączając boisko, teren zielony).
 4. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się na terenie szkoły i wokół niej (teren zielony, boisko również). Zachęcamy do dzielenia się wrażeniami ze spotkania z wykorzystaniem mediów społecznościowych lub telefonicznie.
 6. Szkoła nie zapewnia dowozów/odwozów 26 czerwca dla uczniów klas 0-VII.
 7. Osoby, które nie mogą odebrać świadectwa w wyznaczonym terminie, mogą zgłosić się po nie w dniach 29.06-03.07.2020r., w czasie pracy sekretariatu szkoły.
 8. W razie pytań i wątpliwości, proszę kontaktować się z wychowawcą klasy.
Zasady odbierania świadectw dla uczniów klasy VIII
 1. Uczniowie klasy VIII spotykają się z wychowawcą w dużej sali gimnastycznej o godz. 9.00 (Wejście 5 – bezpośrednie wejście do dużej sali gimnastycznej).
 2. Po odbiór świadectwa końcoworocznego za rok 2019/2020 może przyjść wyłącznie osoba zdrowa.
 3. Do odbioru świadectwa uprawniony jest uczeń lub rodzic/opiekun prawny, bądź upoważniony pisemnie członek rodziny, który podpisem poświadcza jego otrzymanie.
 4. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły (włączając boisko, teren zielony).
 5. Przed wejściem należy zdezynfekować ręce.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się na terenie szkoły i wokół niej (teren zielony, boisko również). Zachęcamy do dzielenia się wrażeniami ze spotkania z wykorzystaniem mediów społecznościowych lub telefonicznie.
 7. Dowóz do szkoły dla klasy ósmej – Goncarzewo i Zawada autobus o 8.35.
 8. W razie pytań i wątpliwości, proszę kontaktować się z wychowawcą klasy.
Grafik odbioru świadectw 26 czerwca 2020r.
Klasa Godziny Wejście
Klasa 010.00-11.00Wejście 2 – „stare” wejście do szkoły
(z podjazdem dla osób niepełnosprawnych)
Klasa I9.00-10.00Wejście 3 – bezpośrednie wejście do małej sali
gimnastycznej (od strony boiska szkolnego)
Klasa II9.00-10.00Wejście 4 – wejście do szkoły z boiska
Klasa III9.00-10.00Wejście 2 – „stare” wejście do szkoły
(z podjazdem dla osób niepełnosprawnych)
Klasa IV10.00-11.00Wejście 4 – wejście do szkoły z boiska
Klasa V10.00-11.00Wejście 3 – bezpośrednie wejście do małej sali
gimnastycznej (od strony boiska szkolnego)
Klasa VI10.00-11.00Wejście 3 – bezpośrednie wejście do małej sali
gimnastycznej (od strony boiska szkolnego)
Klasa VII10.00-11.00Wejście 1 – wejście główne do szkoły
Klasa VIII9.00-Wejście 5 – bezpośrednie wejście do 
dużej sali gimnastycznej
 
Plan szkoły