Zespół tworzą:
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika


Szkołą kierują:
Dyrektor - Beata Szczęśniak
Wicedyrektor – Danuta Milewska-Cichy


Dziatwa szkolna liczy 311 uczniów:

  • 59 przedszkolaków,
  • 120 uczniów szkoły podstawowej,
  • 132 gimnazjalistów.

Dojeżdżamy do szkoły z 31 miejscowości. Najwięcej kilometrów pokonują nasi koledzy z Łukówca, Marynina, Samsieczynka i Pawłówka.
Wiedzę do głów „wkłada” nam 28 nauczycieli, którzy pracują już w oświacie łącznie ponad 533 lata.
Uczymy się w 18 salach o łącznej powierzchni 768,04 m2.
O sprawność fizyczną dbamy w dwóch salach gimnastycznych o powierzchni 397,9 m2. Czytamy 8064 książki z biblioteki szkolnej. Chodzimy i biegamy po 497 m2 korytarzy. Wchodzimy i schodzimy po 137 stopniach. Wyglądamy na świat przez 149 okien. Otwieramy i zamykamy 82 drzwi. Przyświecają nam 343 lampy. Otacza nas ok. 3000 m2 zieleni.


Zespół Szkół w Sicienku
ul. Bydgoska 8
86 - 014 Sicienko
tel./fax (052) 587 05 69
e-mail: zssicienko@op.pl
Regulamin korzystania ze środków SFŚS


Wniosek o pożyczkę SFŚS


Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Zespołu Szkół w SicienkuTabela wysokości przyznanego świadczenia


Informacja o składaniu skarg i wnioskówSpacer po szkole

web design

free web templates

website templates