INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI TESTOWANIA W KIERUNKU HIV/AIDS

W związku ze wzrostem w naszym województwie zakażeń wirusem HIV i zachorowalności na AIDS (tylko województwo mazowieckie ma wyższy wskaźnik), przekazujemy rodzicom informacje o punktach konsultacyjno-diagnostycznych. Szacuje się, że nieświadomych nosicielstwa HIV jest około 20% zarażonych w Polsce. Tylko 10-20% dorosłych raz w życiu wykonało sobie test w kierunku HIV. Krajowe Centrum ds. AIDS podaje punkty konsultacyjno-diagnostyczne, w których można wykonać test bezpłatnie, bez…

Zobacz więcej

KONKURS „PRAWA I WOLNOŚCI OBYWATELSKIE”

W imieniu Starosty Bydgoskiego oraz Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej zapraszamy do udziału w III edycji konkursu pt. „Prawa i wolności obywatelskie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna lub fotograficzna wykonana dowolną techniką płaską w formacie A4 lub A3 pt. „Poznaj prawa i wolności obywatelskie” Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi…

Zobacz więcej

INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINU NA KARTĘ ROWEROWĄ W NASZEJ SZKOLE

Uczniowie przed egzaminem muszą dostarczyć do nauczyciela techniki (p. Małgorzata Karkowska) arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego sią o kartę rowerową. Po arkusz zaliczeń ucznia należy się zgłosić do p. Małgorzata Karkowskiej. Termin dostarczenia arkusza – 15 maja 2023 r. Część teoretyczna Test składa się z 15 pytań – żeby zdać, należy udzielić 12 poprawnych odpowiedzi (80%).…

Zobacz więcej

WYNIKI NABORU DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 14 kwietnia 2023 r. O godzinie  8.00 na drzwiach wejściowych do szkoły zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku na rok szkolny 2023/2024. Jeśli Państwa dziecko jest na liście zakwalifikowanych,…

Zobacz więcej

ŻYCZENIA Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH OD KIEROWNICTWA MEiN

„Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę Państwu obfitych darów Jezusa Zmartwychwstałego, a nade wszystko pokoju w sercu i radości. Życzę, aby ten czas wypełniony był nadzieją, miłością i ciepłem domowego ogniska. Niech tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa umocni w nas wiarę i nada głębszy sens naszej codzienności. Niech ożywi nadzieję, która pomoże sprostać wszelkim trudnościom, a chwile spędzone…

Zobacz więcej

KONKURS PLASTYCZNY „BOHATER POTRZEBNY OD ZARAZ – EDYCJA JUBILEUSZOWA”

Zapraszamy dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz uczniów klas I – VI szkół podstawowych do udziału w jubileuszowym konkursie plastycznym pn. „Bohater potrzebny od zaraz – edycja jubileuszowa”, który jest organizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W tym roku WFOŚiGW w Toruniu obchodzi Jubileusz 30-lecia, dlatego chcielibyśmy stworzyć bohatera,  który będzie kojarzył się…

Zobacz więcej

PODZIĘKOWANIE

Kolejne etapy życia kiedyś się kończą, ale zaczyna się coś nowego. Warto rozwijać się i podejmować nowe wyzwania. Zawsze można jeszcze coś nowego dopisać do swego życia, zachowując w pamięci wspomnienia i je pielęgnować. Ponieważ dnia 14 marca 2023 r. kończę pracę zawodową w naszej szkole, zwracam się do Państwa tą drogą. Człowiek jest cząstką jakiejś…

Zobacz więcej

KONKURS NA KOMIKS – „MOKRADŁA SĄ WAŻNE!”

Zapraszamy do udziału w konkursie na komiks pn. „Mokradła są ważne!” dla dzieci z województwa kujawsko – pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego podległym placówkom oświatowym. Celem konkursu jest zachęcenie do obserwacji przyrodniczych, zwrócenie uwagi na rolę w utrzymaniu bioróżnorodności ekosystemów wodnych i bagiennych, zwrócenie uwagi na zanikanie naturalnych niewielkich zbiorników wodnych, mokradeł i bagien w związku…

Zobacz więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego serdecznie zaprasza dzieci z terenów wiejskich do udziału w XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, niebezpiecznych substancji unikamy”. Konkurs jest organizowany w ramach działań prewencyjnych na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i rolniczym chorobom zawodowym. Celem działania skierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci…

Zobacz więcej