DOFINANSOWANIE W RAMACH NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0.

Informujemy, iż wniosek złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacyjną i tym samym otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków budżetu państwa na realizację zadania w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych i elementów wyposażenia, w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na…

Zobacz więcej

GŁOSOWANIE

Serdecznie zapraszamy do udziału w głosowaniu na wstępny wzór rewersu nowego sztandaru naszej szkoły. Aby oddać głos należy wysłać przez dziennik elektroniczny, wiadomość o treści WZÓR 1, WZÓR 2 lub WZÓR 3 do wychowawcy danej klasy do dnia 22 listopada 2021 r. do godz. 12.00. W przypadku pytań szczegółowych informacji udziela Przewodniczący Rady Rodziców Pan…

Zobacz więcej