SPOTKANIA Z RODZICAMI

Zapraszamy na pierwsze w r. szk. 2022/2023 spotkania wychowawców z rodzicami uczniów klas I-VIII, które odbędą się dn. 8. 09. 2021 r. (czwartek) według poniższego harmonogramu: klasy I-III o godzinie 16:00 (klasa I – sala 6, klasa II – sala 17, klasa III – sala 15), klasy IV-VI o godzinie 16:30 (klasa IV – sala…

Zobacz więcej