GMINNY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY

Zapraszamy na II Gminny Mikołajkowy Turniej Szachowy 5 grudnia 2022 r w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku o godz. godz. 16.00. 𝐖𝐚𝐫𝐮𝐧𝐤𝐢 𝐮𝐜𝐳𝐞𝐬𝐭𝐧𝐢𝐜𝐭𝐰𝐚: prawo gry w turnieju mają mieszkańcy Gminy Sicienko, udział wturnieju jest bezpłatny. 𝐙𝐠ł𝐨𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚: zgłoszenia należy dokonać do dnia 2 grudnia 2022 r. u trenera Jacka Górnego – telefonicznie pod nr…

Zobacz więcej

GMINNY KONKURS „KREATYWNY JAK ŁUKASIEWICZ”

Konkurs pn.: „KREATYWNY JAK ŁUKASIEWICZ” adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Sicienko.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku. Głównym celem konkursu jest uhonorowanie 200 rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza – twórcy przemysłu naftowego w Europie. Jest to okazja do przybliżenia uczniom sylwetki i dokonań tego słynnego Polaka i…

Zobacz więcej

METROPOLITALNY KONKURS PLASTYCZNY „MARIAN REJEWSKI – BYDGOSZCZANIN, MATEMATYK, KRYPTOLOG”

Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych i placówek kultury prowadzonych przez powiaty i gminy tworzące Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Cele konkursu:a) rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnieńb) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego i promowanie kreatywnościc) promowanie dokonań Mariana Rejewskiegod) poszerzanie wiedzy o wybitnym bydgoskim matematyku i kryptologu Organizatorzy oczekują: prac plastycznych w formacie A3 wykonanych w dowolnej płaskiej…

Zobacz więcej

KOMUNIKAT: OPŁATA ZA OBIADY

Szanowni Rodzice, prosimy o terminowe regulowanie płatności za obiady w szkole oraz za wyżywienie i dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu. Przypominamy, że opłaty należy dokonywać do 12-tego każdego miesiąca. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Zobacz więcej