PRZEGLĄDY STOMATOLOGICZNE

26 stycznia br. odbędą się przeglądy uzębienia uczniów naszej szkoły. W dniu przeglądu dziecko musi mieć przy sobie legitymację szkolną! Przeglądy odbędą się w gabinecie pielęgniarki szkolnej. Rodzice mogą nie wyrazić zgody na działania z zakresu profilaktyki stomatologicznej, które są realizowane zgodne z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U z 2019 r. poz.…

Zobacz więcej