Szanowni mieszkańcy Gminy Sicienko, jeżeli pragniecie udzielić schronienia uchodźcom z Ukrainy, możecie to zrobić poprzez adres mailowy Urzędu Gminy w Sicienku: 𝐮𝐤𝐫𝐚𝐢𝐧𝐚@𝐬𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐤𝐨.𝐩𝐥

W treści wiadomości należy podać następujące dane:

– imię i nazwisko,

– adres nieruchomości (ulica, miejscowość),

– numer telefonu do kontaktu,

– ilość osób, które można przyjąć,

– okres czasu na który można przyjąć osoby potrzebujące.

Właścicieli obiektów hotelarskich i innych prosimy o wypełnienie tabeli z załącznika https://sicienko.pl/aktualnosc-2532-realna_pomoc_to… lub podanie w emailu danych z tabeli.

W razie pytań gmina udostępnia numery pod którymi otrzymamy informacje: 052 311 74 13, 052 311 74 40.

Można również dokonać zgłoszenia poprzez ogólnopolską stronę rządową: https://polacydlaukrainy.pl/

Gmina zgłasza te miejsca do Urzędu Wojewódzkiego. Dane będą przetwarzane przez Gminę Sicienko.

Wszelkie informacje związane z pomocą znajdziecie na stronie: https://pomagamukrainie.gov.pl/