26 stycznia br. odbędą się przeglądy uzębienia uczniów naszej szkoły. W dniu przeglądu dziecko musi mieć przy sobie legitymację szkolną! Przeglądy odbędą się w gabinecie pielęgniarki szkolnej.

Rodzice mogą nie wyrazić zgody na działania z zakresu profilaktyki stomatologicznej, które są realizowane zgodne z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U z 2019 r. poz. 1078). W tym przypadku wymaga to pisemnej formy sprzeciwu (wzór sprzeciwu znajduje się na stronie www szkoły). Sprzeciw powinni zgłosić nie później niż w dniu wykonywania świadczeń profilaktycznych. Można to zrobić na dwa sposoby:

  1. za pomocą poczty tradycyjnej, wysyłając pisemny sprzeciw na adres: Corten Dental, ul. Radzymińska 250; 03-549 Warszawa,
  2. wysyłając skan podpisanego pisma drogą mailową na adres: kids@cortendental.pl