Uprzejmie informujemy, że nabór do przedszkola samorządowego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 1 marca 2023 roku.

Nabór do przedszkola / oddziałów przedszkolnych

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2022/2023 do przedszkola/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danej placówce w roku szkolnym 2023/2024 – w terminie do 22 lutego 2023 roku.

Po zebraniu deklaracji zostanie ustalona liczba wolnych miejsc przedszkolnych, na które zostanie przeprowadzone postępowanie rekrutacyjne.

Postępowanie rekrutacyjne dotyczy dzieci w wieku 3 do 6 lat, które do tej pory nie korzystały z wychowania przedszkolnego w danej placówce lub w ogóle.

W przypadku przedszkola/oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do wybranego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu – na podstawie zgłoszenia.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie wniosku – o ile placówka dysponuje wolnymi miejscami.

Zgłoszenia i wnioski składa się do dyrektora właściwej placówki.

Wszelkich informacji na temat rekrutacji udzielają dyrektorzy szkół oraz wyznaczeni pracownicy szkół.

Niezbędne informacje oraz dokumenty dostępne są w poniższym linku.

https://sicienko.pl/aktualnosc-2508-nabor_do_przedszkola_samorzadowego_w.html

Szczegóły również w zakładce: Rekrutacja.