Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 14 kwietnia 2023 r. O godzinie  8.00 na drzwiach wejściowych do szkoły zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku na rok szkolny 2023/2024. Jeśli Państwa dziecko jest na liście zakwalifikowanych, należy w dniach 17 – 27 kwietnia 2023 r. złożyć w sekretariacie szkoły potwierdzenie woli zapisu dziecka  do placówki. Złożenie potwierdzenia jest niezbędnym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola.