W imieniu Starosty Bydgoskiego oraz Bydgoskiego Stowarzyszenia Pomocy Prawnej zapraszamy do udziału w III edycji konkursu pt. „Prawa i wolności obywatelskie” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przedmiotem konkursu jest praca plastyczna lub fotograficzna wykonana dowolną techniką płaską w formacie A4 lub A3 pt. „Poznaj prawa i wolności obywatelskie”

Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi upominkami!

Prace konkursowe należy wysłać pocztą tradycyjną,  złożyć w biurze podawczym Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy przy ul. Zygmunta Augusta 16, 85-066 Bydgoszcz, osobiście do Wydziału Promocji, Kultury i Sportu lub na adres e-mail nieodplatnapomoc@powiat.bydgoski.pl do dnia 9 czerwca br.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować na adres mailowy: kontakt.bspp@gmail.com

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 30 czerwca br. – organizator zastrzega sobie zatrzymanie nadesłanych prac oraz możliwość publikacji wybranych prac na swojej stronie internetowej.