W czasie wakacji zapewnienie bezpieczeństwa osobom najmłodszym wydaje się szczególnie istotne. To zadanie dla dorosłych, którzy mają obowiązek zadbać o dobro dzieci i reagować zawsze wtedy, kiedy są świadkami krzywdzenia dziecka lub też podejrzewają stosowanie względem niego przemocy.

Rozmawiajmy z dziećmi, które są pod naszą opieką o zasadach bezpieczeństwa. Reagujmy, gdy widzimy lub podejrzewamy, że dziecku dzieje się krzywda. Nie bądźmy obojętni! W razie wątpliwości zawsze możemy anonimowo i bezpłatnie skontaktować się ze specjalistą.