Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku unieważnia otwarty nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent.

Dyrektor Justyna Nowakowska

Sicienko, 14. 09. 2023 r.