Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku zaprasza wszystkie dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w Gminnym konkursie plastycznym pt. „Moja ulubiona postać z bajki- baśni”.

Cele konkursu:

– promocja aktywności czytelniczej oraz propagowanie idei głośnego czytania dzieciom,

– zainteresowanie i poznawanie literatury bajkowej,

– rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, odczuwanie radości z tworzenia działania plastycznego,

– budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi. 

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 

1. Konkurs skierowany jest dla dzieci w wieku 3-6 lat.

2. Tematem konkursu jest przedstawienie za pomocą pracy plastycznej wykonanej dowolną techniką swojej ulubionej postaci bajkowej- baśniowej.

3. Format pracy A4 – wyłącznie płaska.

4. Praca indywidualna.

5. Każda praca powinna zawierać czytelną metryczkę na odwrocie pracy (imię i nazwisko, wiek, nazwa placówki, imię i nazwisko opiekuna).

6. Prace będą oceniane w 4 kategoriach wiekowych (tj. 3-latki, 4-latki, 5-latki, 6latki).

7. Kryteria oceny prac: oryginalność, walory artystyczne, pomysłowość, samodzielność, estetyka wykonania pracy.

8. Jury zostanie powołane przez organizatora konkursu.

9. Termin nadsyłania prac upływa 30 października 2023 r. Prosimy o pozostawienie prac w sekretariacie szkoły bądź siedzibie przedszkola (ul. Sportowa 2).

10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 listopada. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.

11. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy zakupione w ramach NPRCz Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.

Postanowienia końcowe:

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych dziecka w materiałach promocyjnych na stronie placówki.

Prace pozostają własnością organizatora.

Serdecznie zapraszamy!