Rok 2022 jest dla naszej społeczności wyjątkowy –

obchodziliśmy jubileusz 10-lecia nadania

Szkole Podstawowej w Sicienku imienia Mikołaja Kopernika.

Dziesięć lat temu miała miejsce uroczystość nadania Szkole imienia Mikołaja Kopernika – wybitnego Polaka, wielkiego patrioty. Odsłanialiśmy wówczas nową, niezapisaną jeszcze kartę historii naszej Szkoły. Jako dzień poświęcenia i przekazania sztandaru szkole ustalono 8 kwietnia 2022 r. Wydarzenie to miało dla społeczności szkolnej wymiar symboliczny. Sztandar stanowi znak tożsamości i wspólnoty pewnej grupy społecznej. Łączy tych, którzy pragną urzeczywistniać te same wartości, prezentować określone postawy, dążyć do realizacji tych samych celów. Dzięki temu staje się symbolem wpajanych przez Szkołę zasad, kształconych umiejętności. Współtworzy i dopełnia szkolny ceremoniał.

Ta uroczystość to przede wszystkim wielkie święto uczniów, nauczycieli, rodziców, przyjaciół i sympatyków szkoły. Serdecznie dziękujemy za każdą ofiarowaną na fundusz sztandaru kwotę, którą przyjmowaliśmy ze świadomością, że przybliża nas do celu. Pragniemy, aby każdy darczyńca czuł się jego współwłaścicielem. Wszystkim darczyńcom dedykujemy słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Przewodniczącego Społecznego Komitetu Fundatorów Sztandaru Pana Michała Ciążyńskiego.

BYĆ JAK KOPERNIK

KLASA V i VI/JU/MN