Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku

Warto do nas dołączyć!

Naszym uczniom zapewniamy:​

 • wysoki poziom nauczania – osiągamy bardzo dobre wyniki w egzaminach zewnętrznych (z języka polskiego i matematyki powyżej średniej kraju), prowadzimy innowacje pedagogiczne, stosujemy aktywne formy nauczania,
 • doskonałą bazę dydaktyczną: sale lekcyjne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny, bibliotekę z dostępnym on-line księgozbiorem, bazę sportową: dwa boiska – do piki nożnej i siatkowej, dwie sale gimnastyczne, stołówkę,
 • rozwój zainteresowań przedmiotowych, artystycznych i sportowych (m.in. unihokej, zapasy, taniec),
 • udział w konkursach i turniejach, które również sami organizujemy dla szkół z gminy i powiatu,
 • smaczne obiady, możliwość korzystania ze świetlicy w budynku szkoły dla uczniów kl. I-III pod opieką instruktora GOK w Sicienku,
 • opiekę specjalistów szkolnych (psychologa, pedagoga, logopedy), wsparcie w ramach prowadzonych w szkole programów pomocowych, pomoc w planowaniu kariery (doradztwo zawodowe), wielokierunkowe wsparcie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • wyjazdy edukacyjne i wycieczki integracyjne,
 • udział w szkolnym wolontariacie oraz ogólnopolskich akcjach i przedsięwzięciach profilaktycznych i wychowawczych m.in. Program dla szkół, Warzywa i owoce w szkole, Trzymaj formę, Czyste powietrze wokół nas, Dzień Ziemi, Bieg po zdrowie, Sprzątanie świata, Eko-szkoła i wiele innych.

Rodzicom naszych uczniów oferujemy:

 • wykłady prowadzone przez ekspertów w dziedzinie nauczania i wychowania
 • konsultacje i porady pedagogiczne i psychologiczne
 • wszechstronną współpracę ze szkołą i środowiskiem lokalnym

Przy naszej szkole funkcjonuje oddział przedszkolny

Najmłodszym zapewniamy:

 • 10-godzinną opiekę
 • pełne wyżywienie
 • atrakcyjne zajęcia edukacyjne
 • naukę języka angielskiego
 • zajęcia muzyczno-rytmiczne
 • zajęcia sportowe
 • różnorodne wycieczki
 • pomoc logopedyczną

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!