Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 1. Kalendarz roku szkolnego:
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 4.09.2023 (poniedziałek)
 • Narodowe czytanie Nad Niemnem 8.09.2023 (piątek) klasy IV-VIII 
 • Pasowanie na ucznia klasy I 11.10.2023(Środa)
 • Gminny Dzień Edukacji Narodowej13.10.2023r (piątek)
 • Wszystkich Świętych 1.11.2023r.(środa)
 • Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2023 (sobota) 
 • Wigilie klasowe 22.12.2023r (piątek)
 • Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 r.-31.12.2023r
 • Nowy rok 01.01.2024 r.(poniedziałek)
 • Ferie zimowe 12.02 -25.02.2024 r.
 • Rekolekcje wielkopostne- po ustaleniu z proboszczem parafii.
 • Wiosenna przerwa świąteczna 28.03.2024 r. -02.04.2024 r.(czwartek-wtorek)
 • Międzynarodowe Święto Pracy 1 maja 2024r.(środa)
 • Święto Konstytucji 3 maja 2024r. (piątek)
 • Egzaminy klas ósmych  język polski 21.05.2024r.(wtorek)
 • Egzaminy klas ósmych matematyka22.05.2024r.(środa)
 • Egzaminy klas ósmych język nowożytny 23.05.2024r.(czwartek)
 • Boże Ciało 30.05.2024r.(czwartek)
 • Koniec roku szkolnego 21.06.2024 r.(piątek)

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych: 

 • 02.11.2023 r. oraz 03.11.2023r.  czwartek, piątek (po wszystkich świętych) 2 dni  
 • 02.05.2024r czwartek(między świętami 1.05.2024 a 3.05.2024.)1 dzień
 • EGZAMIN ÓSMOKLASISTY – wtorek, środa ,czwartek (14.05, 15.05, 16.05.2024) 3 dni
 • 17.05.2024r. piątek (dzień po egzaminach) 1 dzień
 • 31.05.2024 r. piątek( po Bożym Ciele) 1 dzień

 Informujemy, że w tych dniach, dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych, szkoła zapewnia uczniom udział w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych w świetlicy. Prosimy o pisemne zgłoszenie do wychowawcy udziału dziecka w tych zajęciach  5 dni przed każdym z podanych terminów.