Sprawozdania finansowe

Sprawozdanie finansowe za rok 2022 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY – Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2021 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY – Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych .

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY – Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY – Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych.

 

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku opublikowano na stronie bip.sicienko.pl w zakładce FINANSE GMINY – Sprawozdania finansowe jednostek obsługiwanych.