Budynek Oddziału Przedszkolnego funkcjonującego
przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku
mieści się przy ul. Sportowej 2.

Przedszkole jest czynne od 6:00-17:00.

Realizacja podstawy programowej w przedszkolu trwa w godzinach 8:00 -13:00. Ten czas jest bezpłatny.

Po godzinie 13.00 odbywają się zajęcia dodatkowo płatne: sportowe, taniec.

Obwieszczenie MEiN w sprawie wysokości kwoty opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego

O zmianach organizacyjnych informujemy na bieżąco na stronie szkoły i poprzez e – dziennik.

Dokumenty regulujące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego:

Do pobrania:

Poniżej znajdą Państwo aktualizację wytycznych na temat procedur higieny i bezpieczeństwa obowiązujących w oddziale przedszkolnym od dnia 4 czerwca 2020 roku oraz formularz oświadczenia rodziców, którego wypełnienie i dostarczenie do szkoły jest niezbędne w przypadku korzystania z opieki przedszkolnej w czasie epidemii.
Dokumenty zostały opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli z 04.06.2020.
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS (z 04.06.2020)
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – opieka w przedszkolu w czasie epidemii

GALERIA 2022/2023

gr. Promyczki
gr. Słoneczka
gr. Promyczki
gr. Gwiazdki
gr. Słoneczka
gr. Słoneczka
gr. Gwiazdki
gr. Promyczki
gr. Promyczki
gr. Promyczki
gr. Gwiazdki
gr. Promyczki

GALERIA 2021/2022