SPOTKANIE ORGANIZACYJNE (GR. „0”)

Serdecznie zapraszam rodziców dzieci rozpoczynających naukę w grupie „0” (6-latki), w roku szkolnym 2021/2022, na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 7. 09. 2021 r.  (wtorek) o godzinie 16:00 w budynku przedszkola przy ul. Sportowej 2.

Wychowawca: Agnieszka Otrębska

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE (GR. OP2)

Serdecznie zapraszam rodziców dzieci rozpoczynających naukę w grupie OP2 (4, 5-latki), w roku szkolnym 2021/2022, na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 31. 08. 2021 r.  (wtorek) o godzinie 17:00 w budynku przedszkola przy ul. Sportowej 2.

Wychowawca: Anna Karolczyk

SPOTKANIE ORGANIZACYJNE (GR. OP1)

Serdecznie zapraszam rodziców dzieci rozpoczynających naukę w grupie OP1 (3, 4 latki), w roku szkolnym 2021/2022, na zebranie organizacyjne, które odbędzie się 30. 08. 2021 r.  (poniedziałek) o godzinie 16:00 w budynku przedszkola przy ul. Sportowej 2.

Wychowawca: Aleksandra Szopińska

 

Budynek Oddziału Przedszkolnego funkcjonującego
przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku
mieści się przy ul. Sportowej 2.

Realizacja podstawy programowej w przedszkolu trwa w godzinach 8:00 -13:00. Ten czas jest bezpłatny. Czas pracy przedszkola nie ulega zmianie.  Przedszkole jest czynne od 6:00-17:00.
O zmianach organizacyjnych będziemy informować na bieżąco na stronie szkoły i poprzez e – dziennik.

Dokumenty regulujące funkcjonowanie oddziału przedszkolnego:

Do pobrania:

Poniżej znajdą Państwo aktualizację wytycznych na temat procedur higieny i bezpieczeństwa obowiązujących w oddziale przedszkolnym od dnia 4 czerwca 2020 roku oraz oraz formularz oświadczenia rodziców, którego wypełnienie i dostarczenie do szkoły jest niezbędne w przypadku korzystania z opieki przedszkolnej w czasie epidemii.
Dokumenty zostały opracowane na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli z 04.06.2020.
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS (z 04.06.2020)
Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego – opieka w przedszkolu w czasie epidemii

AKCJE, DZIAŁANIA, OGŁOSZENIA