Płatność za posiłki szkolne i przedszkolne będzie rozliczana za miesiąc z dołu.
Odwołanie obiadów z powodu nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić, osobiście, telefonicznie lub przez e-dziennik w sekretariacie szkoły z jednodniowym wyprzedzeniem lub najpóźniej do godz. 8.15 w dniu nieobecności.

Regulamin stołówki szkolnej

Jadłospis 20-24.11.2023