Nabór do oddziałów przedszkolnych
oraz klas pierwszych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022

Szanowni Państwo,

Zgodnie z regulaminem rekrutacji, 13 kwietnia 2021 r. zostały ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz klasy pierwszej szkoły podstawowej (listy zostały umieszczone na drzwiach wejściowych do budynku szkoły przy ul. Bydgoskiej 8 oraz budynku oddziału przedszkolnego przy ul. Sportowej 2).

Jednocześnie przypominamy o konieczności potwierdzenia przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka do placówki
(szkoły podstawowej lub oddziału przedszkolnego), do której zostało zakwalifikowane. Konieczne jest złożenie pisemnego oświadczenia (druk znajduje się poniżej) do 30 kwietnia 2021 r.

 

Harmonogram rekrutacji

Kryteria rekrutacji

Uprzejmie informujemy, że nabór do przedszkola samorządowego, oddziałów przedszkolnych
w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych na terenie Gminy Sicienko rozpocznie się 1 marca 2021 roku.

Nabór do przedszkola / oddziałów przedszkolnych

W przypadku przedszkola / oddziałów przedszkolnych nie ma rejonizacji – obwodem jest teren całej gminy.

Rodzice zainteresowani zapisaniem dziecka do wybranego przedszkola / oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej winni złożyć wniosek do dyrektora właściwej placówki (wniosek można złożyć do maksymalnie trzech placówek realizujących wychowanie przedszkolne).

Dokumenty do pobrania:

Wniosek
Potwierdzenie woli zapisu do przedszkola
Klauzula RODO

 

Nabór do klas pierwszych szkół podstawowych

Dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły podstawowej przyjmowane są do klasy pierwszej z urzędu – na podstawie zgłoszenia.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły podstawowej są przyjmowane do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego – na podstawie wniosku – o ile placówka dysponuje wolnymi miejscami.

Zgłoszenia i wnioski składa się do dyrektora właściwej placówki.

Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej
Klauzula RODO


Poniżej odnośnik do strony Urzędu Gminy Sicienko poświeconej rekrutacji: 
https://sicienko.pl/aktualnosc-2212-nabor_do_oddzialow_przedszkolnych_i.html