Nasza Szkoła z dumą nosi imię Mikołaja Kopernika

– wybitnego Polaka, utalentowanego i wszechstronnie wykształconego naukowca – astronoma, matematyka prawnika, ekonomisty, stratega.  Jego odkrycie zmieniło sposób postrzegania świata. Jego nazwisko i dokonania są powszechnie znane.
Uroczystość nadania imienia Mikołaja Kopernika naszej Szkole odbyła się 10 lutego 2012 roku.

Mikołaj Kopernik
praca ucznia

Nota biograficzna

Mikołaj Kopernik – polski astronom, urodzony w 1473r. w Toruniu przy ul. św. Anny (obecnie ul. Kopernika). W latach 1491-1495 studiował w Krakowie, a następnie we Włoszech (Bolonia, Padwa, Ferrara). W 1503r. doktoryzował się z prawa kanonicznego. Po powrocie do Polski mieszkał w Lidzbarku Warmińskim, Fromborku, Olsztynie.

Opracował heliocentryczny model Układu Słonecznego, według którego Słońce znajduje się w centrum, Ziemia jest planetą i podobnie jak pozostałe planety obiega Słońce po orbicie kolistej. Jego teoria została opublikowana w 1543r. w księdze De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich).

Teoria Kopernika wpłynęła na sposób patrzenia na miejsce Ziemi i człowieka we Wszechświecie i stała się podstawa nauk ścisłych. Uczony był także matematykiem, lekarzem, prawnikiem, ekonomistą, publikował również prace o reformie monetarnej.

Mikołaj Kopernik był nowoczesnym uczonym i odważnym człowiekiem szukającym prawdy o Wszechświecie. Zakończył swoje życie 24 maja 1543 roku na skutek wylewu krwi do mózgu. Został pochowany pod posadzką katedry fromborskiej.