GMINNY MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY

Zapraszamy na II Gminny Mikołajkowy Turniej Szachowy 5 grudnia 2022 r w Gminnym Centrum Kultury i Biblioteki w Sicienku o godz. godz. 16.00. 𝐖𝐚𝐫𝐮𝐧𝐤𝐢 𝐮𝐜𝐳𝐞𝐬𝐭𝐧𝐢𝐜𝐭𝐰𝐚: prawo gry w turnieju mają mieszkańcy Gminy Sicienko, udział wturnieju jest bezpłatny. 𝐙𝐠ł𝐨𝐬𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚: zgłoszenia należy dokonać do dnia 2 grudnia 2022 r. u trenera Jacka Górnego – telefonicznie pod nr…

Zobacz więcej

GMINNY KONKURS „KREATYWNY JAK ŁUKASIEWICZ”

Konkurs pn.: „KREATYWNY JAK ŁUKASIEWICZ” adresowany jest do uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z terenu gminy Sicienko.Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku. Głównym celem konkursu jest uhonorowanie 200 rocznicy urodzin Ignacego Łukasiewicza – twórcy przemysłu naftowego w Europie. Jest to okazja do przybliżenia uczniom sylwetki i dokonań tego słynnego Polaka i…

Zobacz więcej

METROPOLITALNY KONKURS PLASTYCZNY „MARIAN REJEWSKI – BYDGOSZCZANIN, MATEMATYK, KRYPTOLOG”

Konkurs skierowany jest do placówek oświatowych i placówek kultury prowadzonych przez powiaty i gminy tworzące Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Cele konkursu:a) rozwijanie zainteresowań, szczególnych uzdolnieńb) kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego i promowanie kreatywnościc) promowanie dokonań Mariana Rejewskiegod) poszerzanie wiedzy o wybitnym bydgoskim matematyku i kryptologu Organizatorzy oczekują: prac plastycznych w formacie A3 wykonanych w dowolnej płaskiej…

Zobacz więcej

KOMUNIKAT: OPŁATA ZA OBIADY

Szanowni Rodzice, prosimy o terminowe regulowanie płatności za obiady w szkole oraz za wyżywienie i dodatkowe godziny pobytu w przedszkolu. Przypominamy, że opłaty należy dokonywać do 12-tego każdego miesiąca. W razie wątpliwości, prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

Zobacz więcej

LIST MINISTRA PRZEMYSŁAWA CZARNKA Z OKAZJI DNIA EDUKACJI NARODOWEJ

Warszawa, 14 października 2022 r.  Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele i Wychowawcy, bez mała 250 lat po powołaniu pierwszego organu państwa do spraw szkolnictwa − Komisji Edukacji Narodowej − trudno przecenić rolę nauczycieli w procesie edukacji, wychowania czy formowania osobowości kolejnych pokoleń dzieci i młodzieży. Ustawy KEN z 1773 roku podkreślały znaczenie oraz autorytet dydaktyków.…

Zobacz więcej

WSZYSTKIE DZIECI ZBIERAJĄ ELEKTROŚMIECI

Nasza szkoła przystąpiła do projektu „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Celem akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, oraz zwrócenie uwagi na prawidłowe zagospodarowanie odpadami. Rodzaje sprzętu elektrycznego i elektronicznego podlegającego zbiórce: Wielkogabarytowe urządzenia chłodzące. Chłodziarki, zamrażarki. Pozostałe wielkogabarytowe urządzenia używane do chłodzenia, konserwowania i przechowywania żywności. Pralki, suszarki do ubrań. Urządzenia kuchenne, w tym…

Zobacz więcej

Akcja charytatywna „Biały Miś”

Podobnie jak w roku ubiegłym, nasza szkoła i przedszkole włącza się w akcję charytatywną „Biały Miś”, która polega na zbiórce zabawek, maskotek, gier, książek, artykułów szkolnych dla dzieci, które z powodów zdrowotnych są zmuszone do przebywania w szpitalach bydgoskich. Przedmioty te będą rozdawane dzieciom jako upominki z okazji różnych świąt w ciągu całego roku. Podarujmy…

Zobacz więcej

SZKOŁY PEŁNE TALENTÓW

Zapraszamy do wsparcia naszej szkoły w zdobyciu pomocy dydaktycznych w ramach akcji Lidl Polska: „Szkoły pełne talentów”. 1. Zrób zakupy w Lidlu na kwotę min. 50 zł.2. W Twoim koszyku musi znaleźć się świeży owoc lub warzywo.3. Do kwoty zakupów nie wliczają się artykuły: alkoholowe, tytoniowe, farmaceutyczne i produkty dla niemowląt.4. „Talenciaki” odbierz podczas zapłaty…

Zobacz więcej

ZAJĘCIA SZACHOWE „OD PIONKA DO HETMANA”

Od października br. będą odbywały się w naszej szkole bezpłatne zajęcia szachowe do uczniów klas I-VI w ramach pilotażowego projektu „Od pionka do hetmana”. Zajęcia organizuje Klub Sportowy „Gwiazda” Bydgoszcz, który zapewnia sprzęt niezbędny do realizacji zajęć (tablica demonstracyjna, komplety szachów, zegary). Zajęcia będą trwały przez okres I półrocza r. szk. 2022/2023 dla trzech grup…

Zobacz więcej