.

na stronie naszej Szkoły!

Rekrutacja 2022/2023 do szkoły i oddziału przedszkolnego – dokumenty, niezbędne załączniki.

Rekrutacja

Rekrutacja 2022/2023 do szkoły i oddziału przedszkolnego – dokumenty, niezbędne załączniki.

Rok 2022/2023

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca od nowego roku szkolnego, zmiana organizacji pracy szkoły – godziny rozpoczynania lekcji.

Jubileusz 2022

Informacje o przedsięwzięciach związanych z jubileuszem nadania szkole imienia. Serdecznie zapraszamy do włączenia się w działania.