Rekrutacja pracowników

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT Nazwa i adres jednostki (miejsca wykonywanej pracy): Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sicienku, ul. Bydgoska 8, 86-014 Sicienko Wymiar czasu pracy: cały etat. Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na nieokreślony. Określenie stanowiska:…

Zobacz więcej

WYPRAWKA DLA PRZEDSZKOLAKA 2022/2023

Wakacje trwają, jednak już we wrześniu ponownie spotkamy się w naszym przedszkolu, a także powitamy nowe dzieci. Zarówno dla dzieci, jak też rodziców będzie to szczególny czas, do którego trzeba się odpowiednio przygotować. Już teraz warto pomyśleć w wyprawce przedszkolaka. Oto specjalnie przygotowana przez wychowawców lista rzeczy, których będzie potrzebowało dziecko. Grupa OP 1 –…

Zobacz więcej

GRATULACJE DLA ABSOLWENTÓW

Drodzy Absolwenci! Gratulujemy Wam wyników osiągniętych na egzaminie ósmoklasisty! Jesteście wspaniali, bo poza stresem egzaminacyjnym musieliście się zmierzyć z niełatwą sytuacją wymuszoną pandemią, a mimo to fantastycznie sobie poradziliście. Jesteśmy pewni, że osiągnięte wyniki pozwolą Wam dostać się do wymarzonej szkoły. Życzymy Wam powodzenia w dalszej edukacji i satysfakcji z dokonanego wyboru.

Zobacz więcej

LIST MINISTRA EDUKACJI I NAUKI NA ZAKOŃCZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Drodzy Nauczyciele i Uczniowie, rok szkolny 2021/2022 był czasem wielu ważnych i potrzebnych zmian w polskiej edukacji. Realizowaliśmy przedsięwzięcia ukierunkowane na wspieranie wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, budowanie kompetencji przyszłości oraz uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego, który powinien odpowiadać na wyzwania XXI wieku. Zainicjowaliśmy program „Laboratoria Przyszłości”. Na zakup nowoczesnego sprzętu multimedialnego, w tym drukarek…

Zobacz więcej

LIST MARSZAŁKA PIOTRA CAŁBECKIEGO Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Dziewczęta i Chłopcy! Szanowni Państwo! Dziś ostatni dzień szkoły, przed Wami wakacje i zasłużony letni wypoczynek. Niezależnie od tego, czy wyjedziecie daleko, czy blisko, macie obowiązek dobrze ten czas wykorzystać, rezygnując z rutyny i ładując akumulatory. Będą Wam musiaływystarczyć na dziesięć pracowitych miesięcy. Zanim wybrzmi ostatni dzwonek pragnę podziękować wszystkim pedagogom za trud włożony w…

Zobacz więcej

PODZIĘKOWANIA

Drodzy Uczniowie!Szanowni Rodzice!Nauczyciele i Pracownicy szkoły! Państwo Dyrektorzy, życie składa się z powitań i pożegnań, miłych i dobrych chwil , które Państwa i Mnie otaczają. Nie tak dawno witaliśmy się, a dziś już nadszedł czas wakacyjnego odpoczynku i pożegnania 8 – klas. Ten wspólny rok minął nam bardzo szybko. Było wiele zabawy, była nauka i…

Zobacz więcej

ZASADY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ŚWIETLICY DZIAŁAJĄCEJ W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W SICIENKU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Świetlica działająca w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku organizuje opiekę wychowawczą dzieciom ze względu na brak możliwości zapewnienia opieki w określonym czasie przez rodziców/prawnych opiekunów. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy działającej w budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sicienku jest spełnienie kryteriów naboru, złożenie przez rodziców/opiekunów prawnych w sekretariacie szkoły lub…

Zobacz więcej

Rozmawiaj-Reaguj – pierwsza kampania społeczna Państwowej Komisji do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15

Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15 zaprasza do podjęcia wspólnych działań mających na celu ochronę dzieci przed wykorzystaniem seksualnym w okresie wakacji. Wakacje to czas podwyższonego ryzyka wystąpienia niedozwolonych zachowań seksualnych wobec dzieci poniżej 15 roku życia. Dziecko nigdy nie jest winne wykorzystania seksualnego, zawsze…

Zobacz więcej

Informacje dotyczące egzaminu na kartę rowerową w naszej szkole

Uczniowie przed egzaminem muszą dostarczyć do nauczyciela techniki (p. Małgorzata Karkowska) Arkusz zaliczeń ucznia ubiegającego sią o kartę rowerową. Po arkusz zaliczeń ucznia należy się zgłosić do p. Małgorzata Karkowskiej. Termin dostarczenia arkusza – 8 czerwca 2022 r. Część teoretyczna. Test składa się z 15 pytań – żeby zdać, należy udzielić 12 poprawnych odpowiedzi (80%).…

Zobacz więcej